Codi de la Xenoteca.
Go to file
Hermes b580cb35f7 Experiments: 1a passada 2023-02-01 20:57:18 +01:00
.idea busca i algunes millores 2022-11-05 21:04:41 +01:00
.vscode Reformulacio de l'index de tabs 2023-01-19 19:20:11 +01:00
avatars layout per comentaris 2022-12-21 19:51:13 +01:00
backoffice afegit backoffice 2022-11-15 11:54:00 +01:00
errorFiles Preliminar missatges error 2022-11-12 18:16:44 +01:00
experiments Experiments: 1a passada 2023-02-01 20:57:18 +01:00
icones Sidebar funcional al index 2022-12-24 19:46:52 +01:00
jquery-tagger-master Initial commit 2022-08-27 18:06:06 +02:00
parts experiment: Rellotge 2023-01-04 18:13:00 +01:00
scripts Sidebar funcional al index 2022-12-24 19:46:52 +01:00
styles Experiments: 1a passada 2023-02-01 20:57:18 +01:00
.gitignore busca i algunes millores 2022-11-05 21:04:41 +01:00
.htaccess Preliminar missatges error 2022-11-12 18:16:44 +01:00
Parsedown.php Initial commit 2022-08-27 18:06:06 +02:00
add.php Initial commit 2022-08-27 18:06:06 +02:00
android-chrome-192x192.png Initial commit 2022-08-27 18:06:06 +02:00
android-chrome-512x512.png Initial commit 2022-08-27 18:06:06 +02:00
apple-touch-icon.png Initial commit 2022-08-27 18:06:06 +02:00
article.php experiment: Rellotge 2023-01-04 18:13:00 +01:00
blog_empty.db Preparació per tractar comentaris 2022-11-23 17:02:20 +01:00
categories.php Experiments: 1a passada 2023-02-01 20:57:18 +01:00
conn.php Preliminar missatges d'error 2022-11-12 18:16:27 +01:00
delete.php Initial commit 2022-08-27 18:06:06 +02:00
delete2.php Initial commit 2022-08-27 18:06:06 +02:00
experiments.php Experiments: 1a passada 2023-02-01 20:57:18 +01:00
favicon-16x16.png Initial commit 2022-08-27 18:06:06 +02:00
favicon-32x32.png Initial commit 2022-08-27 18:06:06 +02:00
favicon.ico Initial commit 2022-08-27 18:06:06 +02:00
identifier.sqlite busca i algunes millores 2022-11-05 21:04:41 +01:00
index.php Experiments: 1a passada 2023-02-01 20:57:18 +01:00
logo.webp busca i algunes millores 2022-11-05 21:04:41 +01:00
phpliteadmin.php Initial commit 2022-08-27 18:06:06 +02:00
readme.md afegit readme 2022-11-15 11:51:53 +01:00
rss.php busca i algunes millores 2022-11-05 21:04:41 +01:00
search.php javascript externalitzat i linkejat a totes les pàgines 2022-11-12 16:52:55 +01:00
socials.php Experiments: 1a passada 2023-02-01 20:57:18 +01:00
tag.php javascript externalitzat i linkejat a totes les pàgines 2022-11-12 16:52:55 +01:00

readme.md

La Xenoteca

CMS simple i perfectament compatible amb estàndars web. Construït des de zero.

Completat

  • Display d'articles en llista, vista i ordenats per tags
  • Funciò de busca

Fixme

ToDo

  • Traduccions
  • Estil diferenciat notes i fotos
  • Comentaris als articles i fotos (no a les notes)
  • Marges en telèfons
  • Backoffice
    • Analytics