Mateu MateuMT

Obtenir les coordenades de punts

Updated 2023-09-14 17:16:55 +02:00

Scripts útils de temàtica variada

Updated 2023-01-24 15:40:46 +01:00

Codi per a fer un mapa de Catalunya, amb les capes de fons: MTC, Ortofoto i Model Digital d'Elevacions de l'ICGC, I'OpenStreetMap.

Updated 2022-12-21 12:24:37 +01:00