Codi per a fer un mapa de Catalunya, amb les capes de fons: MTC, Ortofoto i Model Digital d'Elevacions de l'ICGC, I'OpenStreetMap.
 
 
 
Go to file
Mateu b3ddd4b77c Subir archivos a 'css' 2022-12-21 12:24:37 +01:00
css Subir archivos a 'css' 2022-12-21 12:24:37 +01:00
js Eliminar 'js/atles.html' 2022-12-21 12:23:50 +01:00
LICENSE Initial commit 2022-12-21 12:19:56 +01:00
README.md Initial commit 2022-12-21 12:19:56 +01:00
atles.html Subir archivos a '' 2022-12-21 12:23:01 +01:00

README.md

MapaCatalunya

Codi per a fer un mapa de Catalunya, amb les capes de fons: MTC, Ortofoto i Model Digital d'Elevacions de l'ICGC, I'OpenStreetMap.