Only relevant repositories are being shown, show unfiltered results.

Petita modificació del projecte mostra de TIKZ per mostrar els mesos en català. també es poden triar els colors amb que es mostra. i l'any que es vol generar per senzillesa es pot compilar a OVERLEAF (o si tens latex en local al teu ordinador)

Updated 4 months ago

Python Wrapper for Gitea API (WIP)

Updated 4 months ago

La informilo de KEA

Updated 3 months ago

bot que desa els tuts públics dels usuaris d'un servidor Mastodon que s'hi donin d'alta per a poder alimentar amb frases en #català diversos projectes lingüístics com ara Common Voice

Updated 3 months ago

Python wrapper per a la API de Dynu {d}DNS (servei DDNS), per a actualitzar-hi la IP pública de la Raspberry.

Updated 3 months ago

Codi per a fer un mapa de Catalunya, amb les capes de fons: MTC, Ortofoto i Model Digital d'Elevacions de l'ICGC, I'OpenStreetMap.

Updated 3 months ago

Obtenir les coordenades de punts

Updated 3 months ago

Python wrapper for Forgejo API

Updated 3 months ago

This Python script allows sign up to a Forgejo instance to all local users of a Mastodon server.

Updated 3 months ago

La newsletter de la gent de El Taller

Updated 2 months ago

This code gets all peers from mastodon.social. Goal is to collect maximum number of alive fediverse's servers and then query their API to obtain their registered users (if their API provide such information). At the end it post the results to host server bot account.

Updated 2 months ago

Scripts útils de temàtica variada

Updated 2 months ago

Aquest codi es connecta a l'API de OpenAI (els creadors de ChatGPT) i n'obté les respostes a les preguntes o comentaris rebuts dels usuaris d'un servidor Mastodon.

Updated 2 months ago

Codi de la Xenoteca.

Updated 2 months ago

Les meves notes de Obsidian

Updated 1 month ago