Fix #1 missing 'f' function

master
spla 11 months ago
parent 2a738c95eb
commit 20c9dd2a6f

@ -176,7 +176,7 @@ if __name__ == '__main__':
except wikipedia.exceptions.PageError as page_error:
toot_text = "@{username} l'article '{question}' no existeix. Varia una mica la consulta o si comprobes que l'article no existeix t'animem a crear-lo. Som l'enciclopèdia lliure que tu també pots editar.\n"
toot_text = f"@{username} l'article '{question}' no existeix. Varia una mica la consulta o si comprobes que l'article no existeix t'animem a crear-lo. Som l'enciclopèdia lliure que tu també pots editar.\n"
toot_text += ":viqui:"

Loading…
Cancel
Save