Obtenir les coordenades de punts
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Mateu ea1789ca31
Actualizar 'GeocoderOSM.py'
1 month ago
GeocoderOSM.py Actualizar 'GeocoderOSM.py' 1 month ago
GeocoderWikipedia.py Actualizar 'GeocoderWikipedia.py' 1 month ago
LICENSE Initial commit 1 month ago
README.md Actualizar 'README.md' 1 month ago

README.md

GeoScripts

Scripts senzills que treballen amb dades espacials. Cada un és independent de la resta.