Obtenir les coordenades de punts
Go to file
Mateu 4c1f78ff40 Actualizar 'GeocoderOSM.py' 2023-09-14 17:16:54 +02:00
GeocoderOSM.py Actualizar 'GeocoderOSM.py' 2023-09-14 17:16:54 +02:00
GeocoderWikipedia.py Actualizar 'GeocoderWikipedia.py' 2022-12-22 20:14:56 +01:00
LICENSE Initial commit 2022-12-15 11:53:06 +01:00
README.md Actualizar 'README.md' 2022-12-15 12:03:51 +01:00

README.md

GeoScripts

Scripts senzills que treballen amb dades espacials. Cada un és independent de la resta.