Codi en php del bot per publicar noticies de aPunt Media a mastodont.cat https://www.ditsibits.ml/bloc/bot_plus-un-automatisme-per-publicar-a-mastodon-i/
You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
bonobo b342fca27a Nova subversió 2 days ago
configuracio Actualizar 'configuracio/bot_plus_cfg.php' 2 weeks ago
fitxers Subir archivos a 'fitxers' 2 weeks ago
lib Subir archivos a 'lib' 2 weeks ago
log Subir archivos a 'log' 2 weeks ago
utils Actualizar 'utils/bot_plus_cents.php' 2 weeks ago
CANVIS Nova subversió 2 days ago
LICENSE Initial commit 2 weeks ago
LLEGIU-ME Actualizar 'LLEGIU-ME' 2 weeks ago
README.md Actualizar 'README.md' 2 weeks ago
bot_plus.php Subir archivos a '' 2 weeks ago
bot_plus_utils.php Subir archivos a '' 2 weeks ago

README.md

bot_plus

Codi en php del bot per publicar noticies de aPunt Media a mastodont.cat

El bot funciona amb un lector de font RSS (format xml) inclós a la carpeta lib/ i el logger per fer anar els logs de funcionament.

Cal tindre el PHP (jo el faig servir amb el 8.1) i la llibreria curl. Res més.

Per fer el seguiment del log es molt útil esta pàgina. Es colorejen les linies d'inici, novetats i publicacions. Font: https://automationrhapsody.com/coloured-log-files-linux/