Codi en php del bot per publicar noticies de aPunt Media a mastodont.cat https://www.ditsibits.ml/bloc/bot_plus-un-automatisme-per-publicar-a-mastodon-i/
Go to file
bonobo b342fca27a Nova subversió 2023-06-06 19:28:59 +02:00
configuracio Actualizar 'configuracio/bot_plus_cfg.php' 2023-05-24 10:55:33 +02:00
fitxers Subir archivos a 'fitxers' 2023-05-24 10:49:29 +02:00
lib Subir archivos a 'lib' 2023-05-24 10:46:34 +02:00
log Subir archivos a 'log' 2023-05-24 10:45:39 +02:00
utils Actualizar 'utils/bot_plus_cents.php' 2023-05-24 11:25:31 +02:00
CANVIS Nova subversió 2023-06-06 19:28:59 +02:00
LICENSE Initial commit 2023-05-24 09:52:56 +02:00
LLEGIU-ME Actualizar 'LLEGIU-ME' 2023-05-24 11:46:06 +02:00
README.md Actualizar 'README.md' 2023-05-24 21:37:32 +02:00
bot_plus.php Subir archivos a '' 2023-05-24 14:39:10 +02:00
bot_plus_utils.php Subir archivos a '' 2023-05-24 10:44:30 +02:00

README.md

bot_plus

Codi en php del bot per publicar noticies de aPunt Media a mastodont.cat

El bot funciona amb un lector de font RSS (format xml) inclós a la carpeta lib/ i el logger per fer anar els logs de funcionament.

Cal tindre el PHP (jo el faig servir amb el 8.1) i la llibreria curl. Res més.

Per fer el seguiment del log es molt útil esta pàgina. Es colorejen les linies d'inici, novetats i publicacions. Font: https://automationrhapsody.com/coloured-log-files-linux/