Enric Pineda enricpineda

El repositori amb la meva web personal en format Markdown, feta amb Hugo.

Updated 2023-06-15 13:04:09 +02:00

El tema Wordpress de KEA

Updated 2023-06-13 11:11:51 +02:00

Les meves notes de Obsidian

Updated 2023-02-21 01:11:47 +01:00

La newsletter de la gent de El Taller

Updated 2023-01-10 01:16:00 +01:00

La informilo de KEA

Updated 2022-12-10 10:25:51 +01:00