El repositori amb la meva web personal en format Markdown, feta amb Hugo.
Go to file
2023-06-15 13:03:52 +02:00
archetypes Primer commit de veritat 2023-06-13 09:47:48 +02:00
content Primer commit de veritat 2023-06-13 09:47:48 +02:00
public Primer commit de veritat 2023-06-13 09:47:48 +02:00
themes/pinitema Comencem amb els estils i alguna cosa més. 2023-06-15 13:03:52 +02:00
.hugo_build.lock Primer commit de veritat 2023-06-13 09:47:48 +02:00
config.toml Primer commit 2023-06-13 09:45:14 +02:00
README.md Primer commit 2023-06-13 09:45:14 +02:00