Una aplicació web que esdevindrà la meva pàgina web quan estigui acabada
 
 
 
 
 
Go to file
Pau Figueras b7c51c9a25 Update pakcages and add about me part on main page 2023-11-25 21:27:55 +01:00
src Update pakcages and add about me part on main page 2023-11-25 21:27:55 +01:00
static Update pakcages and add about me part on main page 2023-11-25 21:27:55 +01:00
.gitignore First commit 2023-02-03 15:06:55 +01:00
.npmrc First commit 2023-02-03 15:06:55 +01:00
README.md Update README 2023-02-15 17:33:24 +01:00
package-lock.json First commit 2023-02-03 15:06:55 +01:00
package.json Update pakcages and add about me part on main page 2023-11-25 21:27:55 +01:00
pnpm-lock.yaml Update pakcages and add about me part on main page 2023-11-25 21:27:55 +01:00
postcss.config.cjs Redo main layout 2023-02-25 02:29:18 +01:00
svelte.config.js Redo main layout 2023-02-25 02:29:18 +01:00
tailwind.config.cjs Add custom screen sizes 2023-07-27 01:57:59 +02:00
tsconfig.json First commit 2023-02-03 15:06:55 +01:00
vite.config.ts First commit 2023-02-03 15:06:55 +01:00

README.md

Svelte Time WebApp

Una aplicació web en catala per a consultar el temps.

Agafa les dades de l'api de l'SMC (si queden requests, que n'hi ha poques si s'esta debugant) i de l'API de open-meteo