Una aplicació web que esdevindrà la meva pàgina web quan estigui acabada (si, es podrà consultar el temps) https://pswsm.cat
Go to file
2024-05-09 02:53:53 +02:00
src Afegir techs, utilitzar el compoennt nou 2024-03-27 14:40:17 +01:00
.gitignore Ignorar imatges 2024-03-25 17:18:46 +01:00
.npmrc First commit 2023-02-03 15:06:55 +01:00
package.json chore(deps): update deps 2024-05-09 02:53:53 +02:00
pnpm-lock.yaml chore(deps): update deps 2024-05-09 02:53:53 +02:00
postcss.config.cjs Redo main layout 2023-02-25 02:29:18 +01:00
README.md Update README 2023-02-15 17:33:24 +01:00
svelte.config.js Actualitzar paquets 2024-03-11 19:24:10 +01:00
tailwind.config.cjs Add custom screen sizes 2023-07-27 01:57:59 +02:00
tsconfig.json First commit 2023-02-03 15:06:55 +01:00
vite.config.ts First commit 2023-02-03 15:06:55 +01:00

Svelte Time WebApp

Una aplicació web en catala per a consultar el temps.

Agafa les dades de l'api de l'SMC (si queden requests, que n'hi ha poques si s'esta debugant) i de l'API de open-meteo