El codi de @temps@mastodont.cat! Aquest codi es un bot per a Mastodon que retorna en format gràfic el temps que fa o farà en qualsevol poble o ciutat que se li demani. https://mastodont.cat/@temps
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
temps/canviats
spla 9669469b54 Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
..
1.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
2.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
3.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
4.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
5.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
6.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
7.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
8.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
9.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
10.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
11.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
12.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
13.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
14.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
15.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
16.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
17.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
18.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
19.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
20.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
21.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
22.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
23.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
24.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
25.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
26.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
27.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
28.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
29.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago