El codi de @temps@mastodont.cat! Aquest codi es un bot per a Mastodon que retorna en format gràfic el temps que fa o farà en qualsevol poble o ciutat que se li demani. https://mastodont.cat/@temps
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
spla 9669469b54 Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
..
C.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
E.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
ENE.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
ESE.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
N.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
NE.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
NNE.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
NNW.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
NO.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
NW.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
O.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
S.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
SE.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
SO.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
SSE.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
SSW.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
SW.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
VRB.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
W.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
WNW.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
WSW.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago