xmpp/app/locales/ca.txt

30 lines
937 B
Plaintext

register_str: registre
unregister_str: baixa
stats_str: info
status_str: estat
registerok_str: compte xmpp registrat amb èxit!
user_str: usuari:
password_str: contrasenya:
server_str: servidor:
xmpp_account_str: compte xmpp
notdeleteadmin_str: ets l'admin, no puc esborrar el teu compte!
deleted_str: eliminat amb èxit!
stats_title_str: estadístiques del node #xmpp a
registered_users_str: usuaris registrats:
users_online_str: usuaris en línia:
node_users_str: usuaris del node:
uptime_str: temps en línia (uptime):
processes_str: processos:
account_exists_str: el compte ja existeix!
user_sessions_info_str: sessions
current_sessions_str: sessions actuals:
sessions_connection_str: connexions:
sessions_ip_str: IP:
sessions_port_str: port:
sessions_priority_str: prioritat:
sessions_node_str: node:
sessions_uptime_str: en línia:
sessions_status_str: estat:
sessions_resource_str: recurs:
sessions_statustext_str: text d'estat: