Petita modificació del projecte mostra de TIKZ per mostrar els mesos en català. també es poden triar els colors amb que es mostra. i l'any que es vol generar per senzillesa es pot compilar a OVERLEAF (o si tens latex en local al teu ordinador)
Go to file
2022-12-03 14:13:51 +01:00
DodeCalendari.pdf calendari en cat 2022-12-03 14:07:01 +01:00
main.tex calendari en cat 2022-12-03 14:07:01 +01:00
README.md link referència 2022-12-03 14:13:51 +01:00

Dodecalendari

modificació del projecte de mostra del modul TIKZ de latex per mostrar els mesos en català

ara es pot triar l'any i els diferents colors

Compilar

el més fàcil, si no tens LaTex, és crear-te un compte a OverLeaf i fer servir el seu compilador en linea.