Dodecalendari/README.md

7 lines
354 B
Markdown
Raw Permalink Normal View History

2022-12-03 14:07:01 +01:00
# Dodecalendari
2022-12-03 14:13:51 +01:00
modificació del [projecte](https://texample.net/tikz/examples/foldable-dodecahedron-with-calendar/) de mostra del modul TIKZ de latex per mostrar els mesos en català
2022-12-03 14:07:01 +01:00
ara es pot triar l'any i els diferents colors
## Compilar
el més fàcil, si no tens LaTex, és crear-te un compte a OverLeaf i fer servir el seu compilador en linea.