Python Wrapper for Gitea API (WIP)

Updated 2 months ago

Python wrapper for the Akkoma ( https://akkoma.dev/AkkomaGang/akkoma ) API. (WIP)

Updated 5 months ago

Publish to your Twitter account all your Mastodon posts, automagically. mastotuit replicates to Twitter all your Mastodon public text only posts but also your posts with images, with videos and even your polls!

Updated 7 months ago

El codi de @temps@mastodont.cat! Aquest codi es un bot per a Mastodon que retorna en format gràfic el temps que fa o farà en qualsevol poble o ciutat que se li demani.

Updated 7 months ago