Python Wrapper for Gitea API (WIP)
Updated 2022-12-08 19:22:58 +01:00
Python wrapper for the Akkoma ( https://akkoma.dev/AkkomaGang/akkoma ) API. (WIP)
Updated 2022-08-29 11:29:10 +02:00
Publish to your Twitter account all your Mastodon posts, automagically. mastotuit replicates to Twitter all your Mastodon public text only posts but also your posts with images, with videos and even your polls!
Updated 2022-07-17 18:19:59 +02:00
El codi de @temps@mastodont.cat! Aquest codi es un bot per a Mastodon que retorna en format gràfic el temps que fa o farà en qualsevol poble o ciutat que se li demani.
Updated 2022-07-11 23:12:34 +02:00