Bot to manage a xmpp ejabberd local node from a Mastodon server, by posting keywords to it.
Updated 2022-08-21 10:52:41 +02:00
Bot to manage a xmpp ejabberd node from your Akkoma instance, by posting keywords to it. The bot can register you, unregister you and show you the ejabberd node stats.
Updated 2022-08-29 12:52:46 +02:00
Aquest codi es connecta a l'API de OpenAI (els creadors de ChatGPT) i n'obté les respostes a les preguntes o comentaris rebuts dels usuaris d'un servidor Mastodon.
Updated 2023-01-31 21:32:53 +01:00
This bot welcomes your Mastodon server new users.
Updated 2022-08-14 20:20:03 +02:00
El repositori amb la meva web personal en format Markdown, feta amb Hugo.
Updated 2023-06-15 13:04:09 +02:00
viquiCAT is a Wikipedia bot that reply queries to fediverse users from its related Mastodon's server account.
Updated 2022-06-16 13:59:23 +02:00
This code publish top ten most used versions of Mastodon servers via Mastodon's bot account.
Updated 2023-07-10 11:58:53 +02:00
API upload tests
Updated 2024-01-05 19:23:32 +01:00
El tema Wordpress de KEA
Updated 2023-06-13 11:11:51 +02:00
El codi de @temps@mastodont.cat! Aquest codi es un bot per a Mastodon que retorna en format gràfic el temps que fa o farà en qualsevol poble o ciutat que se li demani.
Updated 2022-07-11 23:12:34 +02:00
Una aplicació web que esdevindrà la meva pàgina web quan estigui acabada (si, es podrà consultar el temps)
Updated 2024-05-09 02:53:59 +02:00
Get and publish all fediverse's servers stats: total alive servers, total registered users and total Monthly Active Users (MAU)
Updated 2024-01-07 21:22:55 +01:00
spamguard counts Mastodon server sign ups and set the registration setting in approval mode if the configured threshold is reached (5 signups per minute is the default). It will post the new situation to the Mastodon server host.
Updated 2023-05-17 21:34:08 +02:00
Check and store data from sign-ups registered on your Mastodon server last seven says.
Updated 2022-09-06 21:34:26 +02:00
Replicator can manage several Mastodon, Pleroma o Soapbox bot accounts who will replicate (post to Mastodon, Pleroma or Soapbox servers) several Twitter accounts's tweets of your choice.
Updated 2022-06-16 14:05:13 +02:00
Hobby OS for x86 (WIP)
Updated 2022-10-21 18:05:00 +02:00
This Python code allows sign ups into a configured Pixelfed instance to all local users of a Mastodon server.
Updated 2023-05-15 16:19:48 +02:00
Les meves notes de Obsidian
Updated 2023-02-21 01:11:47 +01:00
La newsletter de la gent de El Taller
Updated 2023-01-10 01:16:00 +01:00
Python wrapper for Miskkey API
Updated 2022-10-07 13:04:59 +02:00