Only relevant repositories are being shown, show unfiltered results.

bot que desa els tuts públics dels usuaris d'un servidor Mastodon que s'hi donin d'alta per a poder alimentar amb frases en #català diversos projectes lingüístics com ara Common Voice

Updated 3 months ago

Obtenir les coordenades de punts

Updated 3 months ago

Python wrapper per a la API de Dynu {d}DNS (servei DDNS), per a actualitzar-hi la IP pública de la Raspberry.

Updated 3 months ago

Python wrapper for Forgejo API

Updated 3 months ago

This Python script allows sign up to a Forgejo instance to all local users of a Mastodon server.

Updated 3 months ago

Aquest codi es connecta a l'API de OpenAI (els creadors de ChatGPT) i n'obté les respostes a les preguntes o comentaris rebuts dels usuaris d'un servidor Mastodon.

Updated 2 months ago

Scripts útils de temàtica variada

Updated 2 months ago