This code publish top ten most used versions of Mastodon servers via Mastodon's bot account.

Updated 2023-07-10 11:58:53 +02:00

El repositori amb la meva web personal en format Markdown, feta amb Hugo.

Updated 2023-06-15 13:04:09 +02:00

Codi en php del bot per publicar noticies de aPunt Media a mastodont.cat

Updated 2023-06-06 19:29:00 +02:00

El tema Wordpress de KEA

Updated 2023-06-13 11:11:51 +02:00

spamguard counts Mastodon server sign ups and set the registration setting in approval mode if the configured threshold is reached (5 signups per minute is the default). It will post the new situation to the Mastodon server host.

Updated 2023-05-17 21:34:08 +02:00

This Python code allows sign ups into a configured Pixelfed instance to all local users of a Mastodon server.

Updated 2023-05-15 16:19:48 +02:00

Publish to Mastodon's server the rss feed of your choice.

Updated 2023-07-03 09:38:50 +02:00

Cleanserver get & check if all the peers of your managed Mastodon server are or are not alive, count their 'downs' and, after seven days (or downs), purge them to remove their data from your Mastodon server's database.

Updated 2023-04-12 13:11:35 +02:00

Get and publish all fediverse's servers stats: total alive servers, total registered users and total Monthly Active Users (MAU)

Updated 2023-09-23 23:45:18 +02:00

This code gets all followers from configured Mastodon account (local and remote) and track variations of them, posting the results to Mastodon account by a private mention.

Updated 2023-05-03 18:11:53 +02:00

Les meves notes de Obsidian

Updated 2023-02-21 01:11:47 +01:00

Una aplicació web que esdevindrà la meva pàgina web quan estigui acabada

Updated 2023-07-27 01:59:22 +02:00

Scripts útils de temàtica variada

Updated 2023-01-24 15:40:46 +01:00

Aquest codi es connecta a l'API de OpenAI (els creadors de ChatGPT) i n'obté les respostes a les preguntes o comentaris rebuts dels usuaris d'un servidor Mastodon.

Updated 2023-01-31 21:32:53 +01:00

La newsletter de la gent de El Taller

Updated 2023-01-10 01:16:00 +01:00

This code gets all peers from mastodon.social. Goal is to collect maximum number of alive fediverse's servers and then query their API to obtain their registered users (if their API provide such information). At the end it post the results to host server bot account.

Updated 2023-02-11 20:59:57 +01:00

This Python script allows sign up to a Forgejo instance to all local users of a Mastodon server.

Updated 2023-01-01 15:52:29 +01:00

Python wrapper for Forgejo API

Updated 2023-01-01 15:39:36 +01:00

Codi per a fer un mapa de Catalunya, amb les capes de fons: MTC, Ortofoto i Model Digital d'Elevacions de l'ICGC, I'OpenStreetMap.

Updated 2022-12-21 12:24:37 +01:00

Python wrapper per a la API de Dynu {d}DNS (servei DDNS), per a actualitzar-hi la IP pública de la Raspberry.

Updated 2022-12-19 19:34:21 +01:00