This code gets all peers from mastodon.social. Goal is to collect maximum number of alive fediverse's servers and then query their API to obtain their registered users (if their API provide such information). At the end it post the results to host server bot account.
Updated 2023-01-11 13:34:26 +01:00
Updated 2024-01-18 08:32:41 +01:00
El codi de @temps@mastodont.cat! Aquest codi es un bot per a Mastodon que retorna en format gràfic el temps que fa o farà en qualsevol poble o ciutat que se li demani.
Updated 2022-07-11 23:12:34 +02:00
Check and store data from sign-ups registered on your Mastodon server last seven says.
Updated 2022-09-06 21:34:26 +02:00
Block the servers running the software of your choice from your Mastodon server's peers.
Updated 2023-04-13 18:11:14 +02:00
Hobby OS for x86 (WIP)
Updated 2022-10-21 18:05:00 +02:00
API upload tests
Updated 2024-01-05 19:23:32 +01:00
Bot to manage a xmpp ejabberd local node from a Mastodon server, by posting keywords to it.
Updated 2022-08-21 10:52:41 +02:00
Petita modificació del projecte mostra de TIKZ per mostrar els mesos en català. també es poden triar els colors amb que es mostra. i l'any que es vol generar per senzillesa es pot compilar a OVERLEAF (o si tens latex en local al teu ordinador)
Updated 2022-12-03 14:13:54 +01:00
Python wrapper for the Akkoma ( https://akkoma.dev/AkkomaGang/akkoma ) API. (WIP)
Updated 2022-08-29 11:29:10 +02:00
Python wrapper for Forgejo API
Updated 2023-01-01 15:39:36 +01:00
spla/info
This code publish information of the Mastodon instance where the bot has its account, if requested, then reply following information: Registered users, Active users (MAU), LocalPosts, Instance's peers, Mastodon's version and Registration Opened/Closed
Updated 2023-06-28 20:29:36 +02:00
Python Wrapper for Gitea API (WIP)
Updated 2022-12-08 19:22:58 +01:00
Replicator can manage several Mastodon, Pleroma o Soapbox bot accounts who will replicate (post to Mastodon, Pleroma or Soapbox servers) several Twitter accounts's tweets of your choice.
Updated 2022-06-16 14:05:13 +02:00
Updated 2024-05-12 04:05:21 +02:00
This bot welcomes your Mastodon server new users.
Updated 2022-08-14 20:20:03 +02:00
La informilo de KEA
Updated 2022-12-10 10:25:51 +01:00
spla/giteacat
This Python script allows sign up to a Gitea instance to all local users of a Mastodon server.
Updated 2022-06-20 09:16:09 +02:00
Python wrapper for the Mastodon (https://github.com/mastodon/mastodon) API.
Updated 2022-09-21 22:48:07 +02:00
Una aplicació web que esdevindrà la meva pàgina web quan estigui acabada (si, es podrà consultar el temps)
Updated 2024-05-09 02:53:59 +02:00