Codi per a fer un mapa de Catalunya, amb les capes de fons: MTC, Ortofoto i Model Digital d'Elevacions de l'ICGC, I'OpenStreetMap.

Updated 6 months ago

Python wrapper per a la API de Dynu {d}DNS (servei DDNS), per a actualitzar-hi la IP pública de la Raspberry.

Updated 6 months ago

bot que desa els tuts públics dels usuaris d'un servidor Mastodon que s'hi donin d'alta per a poder alimentar amb frases en #català diversos projectes lingüístics com ara Common Voice

Updated 6 months ago

La informilo de KEA

Updated 6 months ago

Python Wrapper for Gitea API (WIP)

Updated 6 months ago

Petita modificació del projecte mostra de TIKZ per mostrar els mesos en català. també es poden triar els colors amb que es mostra. i l'any que es vol generar per senzillesa es pot compilar a OVERLEAF (o si tens latex en local al teu ordinador)

Updated 6 months ago

Updated 6 months ago

Budget helps you control the bills and donations of your Mastodon server and to share your current finantial status with your users, by posting it via the Publisher bot.

Updated 7 months ago

Hobby OS for x86 (WIP)

Updated 8 months ago

Python wrapper for Miskkey API

Updated 8 months ago

Python wrapper for the Mastodon (https://github.com/mastodon/mastodon) API.

Updated 9 months ago

Check and store data from sign-ups registered on your Mastodon server last seven says.

Updated 9 months ago

Bot to manage a xmpp ejabberd node from your Akkoma instance, by posting keywords to it. The bot can register you, unregister you and show you the ejabberd node stats.

Updated 9 months ago

Python wrapper for the Ejabberd API (WIP).

Updated 9 months ago

Python wrapper for the Akkoma ( https://akkoma.dev/AkkomaGang/akkoma ) API. (WIP)

Updated 9 months ago

Bot to manage a xmpp ejabberd local node from a Mastodon server, by posting keywords to it.

Updated 10 months ago

This bot welcomes your Mastodon server new users.

Updated 10 months ago

This code publish information of the Mastodon instance where the bot has its account, if requested, then reply following information: Registered users, Active users (MAU), LocalPosts, Instance's peers, Mastodon's version and Registration Opened/Closed

Updated 10 months ago

Mail those more than six months inactive users of your Mastodon server and delete them from your database if they don't reply after 30 days of receiving this warning email.

Updated 10 months ago

Publish to your Twitter account all your Mastodon posts, automagically. mastotuit replicates to Twitter all your Mastodon public text only posts but also your posts with images, with videos and even your polls!

Updated 11 months ago